scroll1

Pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt. „Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.

Celem projektu jest wzmocnienie przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, środkami finansowymi ułatwiającymi prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Kto może uzyskać pożyczkę:

O środki finansowe mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą, powyżej 12 miesięcy od daty rejestracji, na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, nie posiadające zaległości w organach podatkowych i ZUS.

Przeznaczenie pożyczki:

  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, gruntów do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą,
  • zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji

 

Warunki pożyczki:

  • maksymalna kwota pożyczki - 180 000,00 zł,

  • okres spłaty - do 5 lat,

  • okres karencji w spłacie kapitału - do 6 miesięcy

  • oprocentowanie - od 2,83% do 4,83%

 

KONTAKT:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy   

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 52 322-90-60

e-mail:sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1630


Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu,

ul. Poznańska 185

tel. 52 357-56-79

e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

 

 

Pliki do pobrania

wniosek_o_pozyczke.doc

zalaczniki_do_wniosku.doc

oswiadczenie_majatkowe.doc

Tabele_finansowe.xls

analiza_finansowa.xls

BIG-upowaznienie_konsument.doc

BIG-upowaznienie_przedsiebiorca-PTE.doc

Regulamin_RPO_obowiazujacy.doc

PTE Bydgoszcz

Ul. Długa 34

85 – 034 Bydgoszcz

tel. 52/ 322-90-60

sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław

Ul. Poznańska 185

88-100 Inowrocław

tel./faks  52/ 357-56-79

owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1