scroll1

KADRY I PŁACE

Trwa nabór na kolejną edycję kursu.

Najbliższa edycja kursu planowana jest od 6 maja br. (zakończenie 15 czerwca br./ kurs popołudniowy; w godz.  16.00 - 20.00; w pon. i śr.).

Dni kursu: 6,11,13,18,20,25,27.05. 2015  i 1,3,8,10,15.06.2015

Kurs ma charakter podstawowy

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

 Program kursu:

  • Prawo pracy: źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę, organy nadzoru nad warunkami pracy, negocjowanie, rozwiązywanie i wygaśnięcie umów o pracę, urlopy wypoczynkowe - wymiar i prawo do urlopu, postępowanie przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czas pracy, rodzaje odpowiedzialności, wypadki: przy pracy, w drodze do i z pracy, obowiązkowe szkolenia BHP i badania lekarskie
  • Nowe zasady ubezpieczeń społecznych: obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń społecznych
  • Płace: sporządzanie list płac, zasady obliczania składników wynagrodzenia, program Symfonia Kadry i Płace
  • Program Płatnik - nowa wersja 9.01.001.

Po każdym module tematycznym przeprowadzany jest test/ sprawdzian wiedzy.

Kurs obejmuje 58 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy, w godz. od 16.00 do 20.00 lub w weekendy - co 2 tyg.
(w godz. od 09.00 do 14.00 - 5 spotkań)- nabór prowadzony jest równolegle na kurs weekendowy i popołudniowy.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 800,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52 322 65 52 wew. 6) lub o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy!Zgłoszenie na kurs weekendowy


Zgłoszenie na kurs popołudniowy (organizowany w poniedziałki i środy w godz. od 16.00 do 20.00)

PTE Bydgoszcz
85-034 Bydgoszcz
ul. Długa 34
tel./faks: /0-52/ 322-65-52
info@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław
88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 185
tel./faks: /0-52/ 357-56-79
owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1