scroll1

Kadry i płace

Rekrutacja na kurs weekendowy trwa do końca 31.05.2016r.

Przyjmujemy zgłoszenia na edycję weekendową.

Termin rozpoczęcia kursu w trybie weekendowym od 11.06.2016r.

 

Rekrutacja na kurs popołudniowy trwa do końca lipca 2016.

Planowane rozpoczęcie kursu - wrzesień 2016.

 

Kurs ma charakter podstawowy

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

 Program

  • Prawo pracy: źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę, organy nadzoru nad warunkami pracy, negocjowanie, rozwiązywanie i wygaśnięcie umów o pracę, urlopy wypoczynkowe - wymiar i prawo do urlopu, postępowanie przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czas pracy, rodzaje odpowiedzialności, wypadki: przy pracy, w drodze do i z pracy, obowiązkowe szkolenia BHP i badania lekarskie
  • Nowe zasady ubezpieczeń społecznych: obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń społecznych
  • Płace: sporządzanie list płac, zasady obliczania składników wynagrodzenia, program Symfonia Kadry i Płace
  • Program Płatnik - nowa wersja 9.01.001.

Po każdym module tematycznym przeprowadzany jest test/ sprawdzian wiedzy.

Kurs obejmuje 58 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy, w godz. od 16.00 do 20.00 lub w weekendy - co 2 tyg. (w godz. od 09.00 do 14.00 - 5 spotkań)- nabór prowadzony jest równolegle na kurs weekendowy i popołudniowy.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 800,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52 322 90 60) lub o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy!Zgłoszenie na kurs weekendowy


Zgłoszenie na kurs popołudniowy (organizowany w poniedziałki i środy w godz. od 16.00 do 20.00)

PTE Bydgoszcz

Ul. Długa 34

85 – 034 Bydgoszcz

tel. 52/ 322-90-60

sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław

Ul. Poznańska 185

88-100 Inowrocław

tel./faks  52/ 357-56-79

owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1