scroll1

KURS KADRY I PŁACE

Trwa rekrutacja na kolejną edycję kursu, której rozpoczęcie planowane jest na koniec listopada.

Kurs ma charakter podstawowy

 

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.


Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

 

Program kursu:

  • Prawo pracy: źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę, organy nadzoru nad warunkami pracy, negocjowanie, rozwiązywanie i wygaśnięcie umów o pracę, urlopy wypoczynkowe - wymiar i prawo do urlopu, postępowanie przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czas pracy, rodzaje odpowiedzialności, wypadki: przy pracy, w drodze do i z pracy, obowiązkowe szkolenia BHP i badania lekarskie
  • Nowe zasady ubezpieczeń społecznych: obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń społecznych
  • Płace: sporządzanie list płac, zasady obliczania składników wynagrodzenia, program Symfonia Kadry i Płace
  • Program Płatnik - nowa wersja 9.01.001.

Po każdym module tematycznym przeprowadzany jest test/ sprawdzian wiedzy.

Kurs obejmuje 58 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki, w godzinach od 16.00 do 20.00.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 800,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52 322 65 52 wew. 6), lub o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy!PTE Bydgoszcz
85-034 Bydgoszcz
ul. Długa 34
tel./faks: /0-52/ 322-65-52
info@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław
88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 185
tel./faks: /0-52/ 357-56-79
owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1