scroll1

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Rekrutacja na kurs trwa do końca stycznia.

 

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - prowadzony jest w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego.


Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • spółki prawa handlowego wraz z wybranymi zagadnieniami z kodeksu handlowego, kompetencje, zadania i odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa zarządu i rady nadzorczej,
  • prawo upadłościowe i układowe,
  • podstawowe zasady rachunkowości firmy,
  • analiza kondycji i płynności finansowej firmy,
  • wzajemne relacje i zasady współdziałania między organami spółki,
  • pomoc publiczna dla przedsiębiorców,
  • problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.


Kurs przygotowuje słuchaczy do egzaminu państwowego na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa.
Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie, w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.45
Koszt udziału w kursie - 1 850 zł brutto. W czasie trwania kursu uczestnikom zostaną przekazane materiały opracowane przez wykładowców.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu. Koszt egzaminu, płatny w MSP, wynosi 850 zł brutto.


Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza bądź o kontakt telefoniczny pod numerem 52 322 90 60.

Zapraszamy!

Program_kursu.pdf


Zgłoszenie na kurs rad nadzorczych

PTE Bydgoszcz
85-034 Bydgoszcz
ul. Długa 34
tel./faks: /0-52/ 322-65-52
info@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław
88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 185
tel./faks: /0-52/ 357-56-79
owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1